För dig

För dig som patient

När man blir sjuk, då är ingenting som vanligt. Blir du patient på sjukhuset vill Sjukhuskyrkan vara till för dig.
Vi arbetar under tystnadsplikt och för inte journal. Du behöver inte själv vara troende eller tillhöra någon församling.
Vi vill gärna lyssna och ge stöd under din vistelse på Universitetssjukhuset i Linköping 

Vi erbjuder:

 • Samtal
 • Enskild nattvard och förbön
 • Långvarigt psykosocialt stöd - kontinuitet
 • Ökat kontaktnät efter hemgång
 • Kontakt med myndigheter (Sjukvård, rättsväsende, socialtjänst, polis)
 • Vid behov: hjälp att föra patienters talan

För dig som anhörig

Att vara anhörig eller nära vän till någon som blivit sjuk kan många gånger vara svårt.
Sjukhuskyrkan erbjuder samtalshjälp och stöd till dig som är anhörig.
Vi hjälper även till med avsked av en avliden, i händelse att du inte kunnat finnas med vid slutet eller önskar få ännu en stund av avsked.

Sök Sjukhuskyrkan via Region Östergötlands växel: 010-103 00 00 

Sjukhuskyrkan erbjuder:

 • Samtal
 • Långvarigt psykosocialt stöd - kontinuitet
 • Kontakt med myndigheter (Sjukvård, rättsväsende, socialtjänst, polis)

För dig som personal

Sjukhuskyrkan har nära samarbete med vårdpersonal samt paramedicinsk personal i sjukvård och öppenvård. 

Sjukhuskyrkan erbjuder:

 • Reflektionsgrupper
 • Reflektioner efter trauman
 • Avlastningssamtal enskilt eller i grupp efter enskilda händelser
 • Etiska reflektioner
 • Minnesstunder
 • Föreläsningar - även för personal under utbildning samt  i öppenvården. 

Önskemål om reflektionstillfällen tillsammans med dina kollegor sker genom närmaste avdelningschef.

Bokning av enskilt samtal görs direkt hos Sjukhuskyrkan via Region Östergötlands växel: 010-103 00 00

Sjukhuskyrkan kontaktas enklast via Region Östergötlands växel: 010- 103 00 00
eller genom sjukvårdspersonalen vid Universitetssjukhuset.  

© Copyright Linköpings sjukhuskyrka