om oss

Vad är andlig vård inom sjukvården?

 Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem.
Det kan röra sig om fysiska och psykiska åkommor. Det kan vara vi själva som drabbas eller någon oss närstående, vår familj. Vi möter också sjukvården vid livets stora skeden som födsel och död. I omvälvande stunder finns det ofta behov av stöd på olika sätt.

En benämning för det arbete som bland annat berör existentiella frågor och situationer som uppstår till följd av sorg eller kris är andlig vård. Svenska kyrkan och Frikyrkorna har lång erfarenhet av detta arbete som går under namnet Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor samt företrädare för andra trosinriktningar. 

genom Sjukdom och sorg
kan livet förändras på kort tid.

Framtidsutsikterna kanske förändras och det är naturligt att de existentiella frågorna om liv och död väcks.
Människor som har drabbats av sjukdom behöver ofta få möjlighet att berätta och dela sina tankar och känslor med någon utomstående.
Sjukhuskyrkans medarbetare finns som samtalspartner och förebedjare för den som känner behov av det.

Sjukhuskyrkan har många olika uppgifter
och finns t.ex. till för dig när du...

... behöver tala med en medmänniska
... känner dig ensam
... vill tala om andliga frågor

... vill få nattvard eller förbön
... önskar ta avsked av en avliden anhörig
... behöver bearbeta sorgen efter avliden närstående

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Arbetslaget på sjukhuskyrkan är ekumeniskt, det vill säga att vi representerar olika kyrkor. Vi firar gudstjänster på söndagar 14.30 och onsdagar 09.00.
Vi har även musikstunder under veckorna. Till vår hjälp har vi också en grupp frivilliga gudstjänstvärdar, som gärna får bli fler.


medarbetare

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land.
De medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan representerar de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

På Universitetssjukhuset i Linköping möter du:

Jörgen Kalmendal
Sjukhusdiakon och arbetsledare
US Linköping
Direkt:                       
Växel: 010-103 00 00

Maria Nogenmyr
Tjänstledig sjukhuspräst
US Linköping
Direkt: 013-30 35 78 
Växel: 010-103 00 00

Lars Hermansson
Sjukhuspastor
US Linköping
Direkt: 0706-66 17 47
Växel: 010-103 00 00

Helena Sundström
Sjukhusdiakon
US Linköping
Direkt: 013-30 35 80 
Växel: 010-103 00 00

Margaretha Stenhammar
vik Sjukhuspräst
US Linköping

Direkt: 013-30 35 90
Växel: 010-103 00 00

Fader Josef Togan
St. Marcus
Syrisk-ortodoxa församling 
Direkt: 070-584 07 05
Växel: 010-103 00 00
US Linköping

Anna-Carin Gabelic
Polis- & Räddningstjänstpräst. Tjänstledig sjukhuspräst
Direkt: 013-30 35 81
Växel: 010-103 00 00

 

övriga medarbetare
inom den andliga vården

Abdirahman Gure
Muslimsk koordinator
Tel: 0707-19 53 55 / 0728-56 15 90
E-post: abdirahmanabdi@hotmail.se
Web: www.muslimskandligvard.se

Katja Panova
Buddhistisk koordinator
Tel: 0727-05 3010
E-post: katja@buddhism-sbs.se 
Web: buddhism-sbs.se 

Kontakta ossTel: + 46 (0)10-103 00 00Linköpings
universitetssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Hitta till oss

Sjukhuskyrkan finns på flera platser på sjukhuset.
Våra expeditioner och samtalsrum finns på plan 13 vid ingång 47 (ingång 46 för hiss), se karta.  
Sjukhuskyrkan tar hand om och har verksamhet i Stilla rummet (tidigare Meditationsrummet) mittemot Seven Eleven, plan 9 i huvudblocket. 
Sjukhuskyrkans medarbetare träffar dig gärna efter överens-kommelse i Stilla rummet eller vid Sjukhuskyrkans rum i Ljusgården plan 9, nedanför Norra entrén, målpunkt K.

Det bästa sättet att nå oss är att söka oss via Regionens växel: 010-103 00 00 

© Copyright Linköpings sjukhuskyrka